Algemene voorwaarden Online NLP Practitioner
Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden voor de Online NLP Practitioner. Voor de live-opleidingen gelden andere voorwaarden. Deze tref je aan in de aanmeldbevestiging en op onze website www.sluisnlpinstituut.nl. Je vindt daar ook altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden. 

Aanmelden en afspraken
Je kunt je aanmelden voor de Online NLP Practitioner via de websitelink welke gedeeld wordt tijdens de webinars of campagnes en door de betaling af te ronden via onze betalingspartner PayPro. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling is ontvangen en u de inloggegevens heeft ontvangen. Het lesgeld is inclusief het Online werkboek, twee coaching sessies en één Live bonusweekend.  Bij Sluis NLP Instituut schrijf je in voor het complete programma van de Online NLP Practitioner. Het is niet mogelijk om slechts een gedeelte aan te schaffen. 

Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat wij de betaling hebben ontvangen. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door een mail te sturen naar hallo@sluisnlpinstituut.nl.

100% tevredenheidsgarantie
Wij zijn er van overtuigd dat de Online NLP Practitioner jou een mooie basis kan geven in jouw persoonlijke ontwikkeling en daarom geven we jou de eerste twee maanden een 100% tevredenheidsgarantie op de Online NLP Practitioner.

Hoe maak je aanspraak op de 100% tevredenheidsgarantie ?
Neem eerst contact op met een van onze opleidingscoaches via mail (hallo@sluisnlpinstituut.nl) of telefoon (010 261 34 99). Zij kunnen je tips geven bij het gebruik van de Online NLP Practitioner.  Ben je toch alsnog niet tevreden, dan kan je opzeggen via hallo@sluisnlpinstituut.nl. Vermeld hierbij duidelijk dat je aanspraak wil maken op de 100% tevredenheidsgarantie. 

We storten de betaling binnen 14 dagen na de bevestiging terug. Je hebt direct na bevestiging geen toegang meer tot de Online NLP Practitioner.

LET OP! Om aanspraak te maken op de 100% tevredenheidsgarantie, dien je binnen twee maanden na aanschaf melding te maken bij Sluis NLP Instituut of bij je toegewezen opleidingscoach.

Betalingen
De betaling wordt gedaan via onze betalingspartner PayPro. De eerste betaling wordt voldaan via een iDeal-betaling. Je geeft hiermee een machtiging af om elk jaar het abonnementsgeld af te laten schrijven. Een maand voor verlenging ontvang je hierover een notificatie van Sluis NLP Instituut. Daarna zal PayPro een notificatie verzenden met daarin de datum wanneer de volgende termijn afgeschreven wordt. Het overeengekomen jaarbedrag mag niet eenzijdig aangepast worden. In dit wel gebeurd, wordt de automatische incasso automatisch stopgezet en ontvang je een nieuw aanbod.

Indien je niet aan de met jou overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Sluis NLP Instituut de toegang tot de online leeromgeving blokkeren totdat de achterstand in betaling is ingelopen. Indien Sluis NLP Instituut een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen contributie aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, terwijl ook door Sluis NLP Instituut verleende kortingen komen te vervallen. Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien je bij inschrijving hebt aangegeven dat bijvoorbeeld je werkgever de betaling van de Online Practitioner op zich heeft genomen.

Studie- en serviceduur
De Online NLP Practitioner vindt online plaats wanneer het jou het beste uitkomt. Het Live Bonusweekend wordt 1x per jaar aangeboden. Zolang de contributie betaald word kan je deel blijven nemen aan dit bonusweekend.
Wanneer door overmacht het Live Bonusweekend niet door kan gaan, zorgt Sluis NLP Instituut voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Sluis NLP Instituut ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of een gedeelte ervan.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag je behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Sluis NLP Instituut. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Hierop geldt een boete van € 5.000,- per vastgesteld feit.

Het is mogelijk het werkboek als fysiek boek t.w.v. € 79,- met korting aan te schaffen voor €45,- incl. 9% btw en excl. de dan geldende verzendkosten.

Beëindiging
Beëindiging van de Online NLP Practitioner kan door middel van een mail te sturen naar hallo@sluisnlpinstituut.nl met daarin jouw naam, de naam die je ingevuld hebt bij de betaling in PayPro en je mailadres wat aan je online leeromgeving gekoppeld is. De opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het verlengen van je abonnement bij ons binnen te zijn. Je ontvangt een bevestiging van uitschrijven. De toegang tot je online leeromgeving wordt opgeheven wanneer het abonnement beëindigd wordt. Annuleringen kunnen niet geannuleerd worden. Wanneer je toch langer gebruik wil maken van de Online NLP Practitioner, dan kan je gebruik maken van ons dan geldende verlengingsaanbod. 

Bij overlijden van de deelnemer gaat de beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk in en vervalt de eventueel resterende betalingsverplichting. Er vindt geen restitutie plaats voor de resterende maanden wanneer het abonnement nog niet verlopen is.

Klantenservice en coachteam
Sluis NLP Instituut doet er uiteraard alles aan om fouten in de Online NLP Practitioner te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meldt u dat dan zo snel mogelijk. Sluis NLP Instituut zal alles in het werk stellen de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen.
Mocht je een opmerking hebben over de geboden service, dan kan je een mail sturen naar hallo@sluisnlpinstituut.nl. Klantenservice en het coachteam zijn telefonisch (010 261 34 99) en per e-mail bereikbaar. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door jou betaalde jaarcontributie.

Wet bescherming persoonsgegevens
Wij maken je in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens erop attent dat de door jouw verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten) administratie. Wij zullen je gegevens alleen gebruiken om je te blijven informeren over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Het Sluis NLP Instituut verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik van je gegevens, dan kun je dit schriftelijk aan ons laten weten.

Wijziging voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen ten alle tijden de algemene voorwaarden door Sluis NLP Instituut worden gewijzigd. Sluis NLP Instituut zal wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum publiceren op onze website.
Sluis NLP Instituut - COPYRIGHT @ 2020- ALL RIGHTS RESERVED